W pracy tłumacza największy nacisk kładę na adekwatność słownictwa i stylu, wysoki poziom językowy tekstu oraz wierne oddanie treści oryginału. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz aktywnemu kontaktowi z żywym językiem, jestem w stanie podołać najtrudniejszym wyzwaniom, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług.

Moja oferta obejmuje tłumaczenia pisemne przysięgłe: dokumenty stanu cywilnego, notarialne, sądowe, umowy, kontrakty, świadectwa szkolne i dyplomy, różnego typu zaświadczenia, książeczki pracy, polisy, dowody tożsamości, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, dokumenty medyczne (zaświadczenia, orzeczenia, epikryzy) oraz ustne konsekutywne (tylko w sądzie i USC) z języka rosyjskiego i na język rosyjski.
Wykonane przekłady na życzenie wysyłam pocztą elektorniczną lub tradycyjną.

Aktualne ceny
tłumaczeń poznasz, pobierając cennik ze strony MS lub przesyłając do wyceny plik do tłumaczenia w postaci załącznika e-mailowego.