W pracy tłumacza największy nacisk kładę na adekwatność słownictwa i stylu, wysoki poziom językowy tekstu oraz wierne oddanie treści oryginału.

Moja oferta obejmuje tłumaczenia pisemne oraz ustne konsekutywne z języka rosyjskiego i na język rosyjski. Najczęściej są to przekłady:
przysięgle: dokumenty stanu cywilnego, notarialne, sądowe, umowy, kontrakty, dowody tożsamosci, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, medyczne-epikryzy, zaświadczenia;
ogólne: przewodniki, informatory turystyczne, historyczne, teksty literackie;
specjalistyczne z zakresu: budownictwo, medycyna, prawo, bankowość, finanse, architektura, historia, turystyka i in.
Wykonane przekłady na życzenie wysyłam pocztą elektorniczną (pliki .doc, .pdf) lub tradycyjną.
Aktualne ceny tłumaczeń poznasz, pobierając cennik ze strony MS lub przesyłając do wyceny plik do tłumaczenia w postaci załącznika e-mailowego.