Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz aktywnemu kontaktowi z żywym językiem, jestem
w stanie podołać najtrudniejszym wyzwaniom, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług.
Moje kompetencje:
studia filologiczne w środowisku języka rosyjskiego
od 1993 r. tłumacz przysięgły - przekłady ustne i pisemne m. in. dla sądu, policji i prokuratury (akty oskarżenia, rozprawy sądowe, ceremonie ślubne)
tłumaczenie korespondencji handlowej oraz dokumentacji technicznej z zakresu budownictwa podczas pobytu na Ukrainie
tłumaczenie tekstu przewodnika po Wrocławiu
wieloletnia praca w charakterze nauczyciela w LO, przygotowywanie do egz. maturalnego i na studia
znajomość najnowszych trendów języka rosyjskiego oraz wielu podręczników
Najważniejsze publikacje
Trzy zbiory testów do języka rosyjskiego wydane przez Wydawnictwo Szkolne PWN
Ewa Busz - Publikacje