Moje kompetencje:
- studia filologiczne w środowisku języka rosyjskiego;
- wieloletni aktywny kontakt z żywym językiem;
- tłumaczenie korespondencji handlowej oraz dokumentacji technicznej z zakresu budownictwa podczas pobytu na Ukrainie;
- wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, pisemne tłumaczenia dokumentów oraz ustne konsekutywne dla sądów, prokuratury, policji, urzędów i innych instytucji;
- tłumaczenie tekstów specjalistycznych, m. in. Regulaminu Wrocław Maratonu, przewodnika po Wrocławiu;
- wieloletnia praca w charakterze nauczyciela w LO, przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego, olimpiady języka rosyjskiego i na studia, znajomość najnowszych trendów w nauczaniu i różnych podręczników;
- publikacja materiałów dydaktycznych do nauczania języka rosyjskiego;
- częste kontakty z językiem poprzez lekturę, środki masowego przekazu i osobiste spotkania z osobami rosyjskojęzycznymi
Najważniejsze publikacje
Trzy zbiory testów do języka rosyjskiego wydane przez Wydawnictwo Szkolne PWN
Ewa Busz - Publikacje